31.3.10

Ragni Svensson

En outsider och en gentleman.
Mediala mytbilder av Bo Cavefors Bokförlag

Tidskrift för litteraturvetenskap. 2013: 3-4.

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/viewFile/2945/2527

No comments: