31.3.10

S - T

SAMHÄLLE OCH SOCIALISM. Red.: Nordal Åkerman. 1966.
S-Jensen, Jens. BILFABRIKEN. 1976.
S-Jensen, Jens. BILFABRIKKEN. Dansk upplaga. Forum. 1979.
Sandemose, Jørgen. RICARDO / MARX / SRAFFA. 1976.
de Saussure, Ferdinand. KURS I ALLMÄN LINGVISTIK. 1970.
Schaff, Adam. INTRODUKTION TILL SEMANTIKEN. 1967.
Seeberg, Peter. BIPERSONERNA. 1961.
SEVEN SWEDISH POETS. Övers. Frederic Fleisher. Första upplagan (Andra upplagan, se: Eight Swedish Poets). 1963.
Shah, Idries. DEN OJÄMFÖRLIGE MULLA NASRUDINS BEDRIFTER. 1976.
Sharpe, Tom. EN RYSLIG HISTORIA. 1974.
Sharpe, Tom. BESTSELLERN. 1978.
Sigurdsson, Ólafur Jóhann. DU MINNS EN BRUNN. 1975.
Sigurdson, Jon. TEKNIK OCH VETENSKAP IN FOLKREPUBLIKEN KINA. 1979.
da Silva, Guilem Rodrigues. JAG SÖKER GRYNINGEN. 1976.

Sjöbäck, Hans. PSYKOANALYSEN SOM LIVSLÖGNSTEORI, LÄRAN OM FÖRSVARET. 1977.
Sjöbäck, Hans / Westerlundh, Bert (red.). SIGMUND FREUD. PSYKOANALYSENS SKAPARE. 1977.
Sjöström, Kurt. POLITISK STRATEGI. 1979.
Sjöström, Kurt. POLITISK STRATEGI. Dansk upplaga. Reitzel. 1980.
Skytte, Göran. OM FRANCO-SPANIEN. 1970.
Snow, C.P. DE TVÅ KULTURERNA. Första upplagan. 1961.
Snow, C.P. DE TVÅ KULTURERNA. EN NY GENOMGÅNG. Andra, utökade, upplagan. 1965.
Snyder, Gary. TINGENS ÅDRING. 1975.
Snyder, Gary. SKÖLDPADDSÖN. 1976.
SOLIDARITET. ANTIFASCISTISK ÅRSBOK 1968-69. 1968.
SOLIDARITET. ANTIFASCISTISK ÅRSBOK 1969-70. 1969.
Soyinka, Wole. RÖSTER UR FÖRÄNDRINGEN. 1975.
Soyinka, Wole. LAGLÖSHETENS TID. 1976.
Soyinka, Wole. MANNEN DOG. 1977.
Soyinka, Wole. DER MANN IST TOT. 1979.
SPIONEN I SPEGELN. Red.: Jan Broberg. 1973.
Stalin, Josef. TEORI OCH PRAKTIK. 1967.
Sten, Hemming. MONOPOL-TV ELLER FRIHET I ETERN? 1962.
Stjärne, Kerstin. PASSNINGAR. 1977.
Strachey, John. ATT FÖREBYGGA KRIG. 1964.
STRINDBERGSFEJDEN. DEL I. Red.: Harry Järv. 1968.
STRINDBERGSFEJDEN. DEL II. Red.: Harry Järv. 1968.
STRINDBERGS SAMLADE VERK. 70 VOLYMER. Slutet av 1970-talet till början av 1980-talet.Aldrig verkställd utgivning.

Stråhle, Ulf / Rying, Matts. INTRYCK I SVERIGE. 1965.
Svanberg, Victor. DEBATT OCH VÄRDERING. 1978.
SVARTA FANOR. Nr. 1, maj 1994.
SVARTA FANOR. Nr. 2, augusti 1994.
SVARTA FANOR. Nr. 3, november 1994.
SVARTA FANOR. Nr. 4, februari 1995.
SVARTA FANOR. Nr. 5-6, maj 1995.
SVARTA FANOR. Nr. 7, september 1995.
SVARTA FANOR. Nr. 8-9, november 1995.
SVARTA FANOR. Nr. 10, januari 1996.
SVARTA FANOR. Nr. 11, mars 1996.
SVARTA FANOR. Nr. 12-13, maj 1996.
SVARTA FANOR. Nr. 14, augusti 1996.
SVARTA FANOR. Nr. 15, oktober 1996.
SVARTA FANOR. Nr. 16-17-18, januari 1997.
SVARTA FANOR, mailtidskrift, 153 nr 2003-2005.

DET SVARTA SPANIEN. Red.: Kjell A. Johansson. 1966.
Svenning, Olle / Åkerman, Nordal. EN SOCIALISTISK KULTURSYN. 1966.
Svensson, Conny. IDÉ OCH SYMBOL. STUDIER I FEM ROMANER AV GUSTAV HEDENVIND-ERIKSSON. 1974.
Svensson, Jörn. VÄGEN TILL DET FJÄRDE RIKET. 1963.
Svensson, Jörn. JORDBRUK OCH DEPRESSION 1870-1900. 1965.
Svensson, Jörn. KORPORATISMEN OCH DEN BORGERLIGA KLASSDIKTATUREN. Första upplagan. 1969.
Svensson, Jörn. KORPORATISMEN OCH DEN BORGERLIGA KLASSDIKTATUREN. Andra upplagan. 1974.
Sylwan, Mark. ET EGO IN BAVARIA. 1969.

Söder, Per-Eric. DEN OKÄNDA FÖDAN. 1975.
Söder, Per-Eric. REGISSÖREN. 1976.
Söder, Per-Eric. KÄRLEKENS HAT. 1977
Söderhjelm, Kai. DU SKALL INTE VARA RÄDD. 1974.
Söderhjelm, Kai. DU SKAL IKKE VÆRE BANGE. Dansk upplaga. Borgen. 1975.
Söderhjelm, Kai. SKIDLÖPARNA. 1976.
Söderhjelm, Kai. VINTERKRIG. 1978.
Takman, John. VIETNAM - OCKUPANTERNA OCH FOLKET. 1965.
Terray, Emmanuel. DEN HISTORISKA MATERIALISMEN OCH DE "PRIMITIVA SAMHÄLLENA". 1970.
Therborn, Göran. KLASSER OCH EKONOMISKA SYSTEM. 1971.
Therborn, Göran. VAD ÄR BRA VÄRDERINGAR VÄRDA? 1973.
Thiel, Ernest. VARA ELLER SYNAS VARA. 1969.
Thiel, Tage. DEN FÖRLORADE SONEN. 1973.
Thiel, Tage. INCARNO. 1976.
Toporkov, Vasilij. STANISLAVSKIJ REPETERAR TARTUFFE. 1977.
Torsson, Björner. DUVAN I OLJEREGNET. 1964.
Torsson, Jerker. SVARTA PUKOR. 1964. Bil.: Reklamlapp för förlagets Poundböcker.
Turtiainen, Arvo. DIKTER. 1978.
Törngren, Anna. OPIUM FÖR FOLKET. TILL KRITIKEN AV RELIGIONSHISTORIEN. 1969.
Törnlund, Niklas. MELLAN ISTIDERNA. 1977.

No comments: