31.3.10Titelförteckning avseende utgivningen på:

Bo Cavefors Bokförlag
Verlag Bo Cavefors
Förlaget Näktergalen
Förlaget Svarta Fanor
1959 - 2005

Observera: i denna förteckning ingår ej Cavefors egna böcker, medverkan i antologier och tidskrifter och tidningar, osv, utgivna på andra förlag.

Den enda absolut kompletta samlingen böcker, tidskrifter (tex gratiskulturtidskriften SANDG. 14, som egentligen borde finnas med i förteckningen nedan...), privateditioner, särtryck, osv, inkluderande ett komplett material av reklam, kataloger, recensioner och andra artiklar. Detta förlagsmaterial samt Cavefors eget material (tidnings- och tidskriftsartiklar, böcker, arkivmaterial, korrektur, bilder/fotografier, brev, dvd, lp, cd, med mera från perioden 1952 till idag), finns vid Lunds universitet, på Universitetsbiblioteket. Ett omfattande familjehistoriskt material, brevväxlingar med medlemmar i Kartusianorden och Jesu Sällskap samt dedikationsexemplar ur Cavefors privata bibliotek finns vid Malmö Stadsarkiv.

2 comments:

Kristoffer Triumf said...

Bäste Bo,

Jag antar att det är du som ligger bakom den här bloggen – om inte kanske meddelandet kan vidarebefordras till just Bo via, exempelvis, e-post eller röksignal – hej!

Jag saknar vår korrespondens, det har väl gått tio år eller så sedan sist? Vore roligt att ha din e-postadress och få skriva lite till dig, om du minns mig. triumf[alfakrull]gmail.com hittar du mig på.

Allt gott (ja, jag snor fortfarande från dig),

Kristoffer

Bo I. Cavefors said...

hej...
äntligen...
bo.cavefors@swipnet.se
bo