31.3.10

U - Ö

Ullén, Jan Olov. DET SKRIVNA ÄR PARTITUR. 1979.
Unger, Gunnar. ONKEL H:S HÄDELSER. EN KONSERVATIV STRIDSSKRIFT. 1964.
USA MELLAN TVÅ INBÖRDESKRIG. Red.: Gunnar Persson. 1972.
Ustar, Stanislav. BREV TILL SVENSKARNA. 1976.
Waldén, Thomas. DEN SLUTNA VÄRLDEN. 1970.
Wazyk, Adam. BILDERNA ÅTERKOMMER. 1977.
Weimarck, Torsten. OM KONST. TVÅ ESSÄER. 1975.
Wehner, Richard. JESUITORDEN I NORDEN. TILL ORDENS HISTORIA I SVERIGE 1574-879. 1983.
Weiss, Alexander. POSITIONER. 1964.
Weiss, Alexander. RELATIONER. 1965.
Weiss, Alexander. REAKTIONER. 1965.

Weiss, Alexander. NEGATIONER. 1966.
Weiss, Alexander. EKVATIONER. 1967.
Weiss, Alexander. BRÄNNINGAR. 1967.
Weiss, Alexander. ADDITIONER. 1968.
Weiss, Alexander. KOMBINATIONER. 1969.
Weiss, Alexander. TRE. 1969.
Weiss, Alexander. FRAGMENT. 1969.
Weiss, Alexander. DEFINITIONER. 1970.
Weiss, Alexander. URVAL. 1970.
Weiss, Alexander. TEXTER 12. 1971.
Weiss, Alexander. KUNGAMIDDAG. 1971.
Weiss, Alexander. TORTYR, DET ÄR VÄL INTE SÅ FARLIGT! 1971.
Weiss, Alexander. TEXTER 15. 1972.
Weiss, Alexander. KRIS. 1975.
Weiss, Alexander. OBEKVÄM ARBETSTID. 1975.
Weiss, Alexander. SANAMINDA. 1977.
Weiss, Alexander. BERICHT AUS DER KLINIK UND ANDERE FRAGMENTE. Suhrkamp. 1978.
Weiss, Peter. DIAGNOS. Första upplagan. 1963.
Weiss. Peter. 8 COLLAGE TILL ROMANEN DIAGNOS. I mapp. Bok + Collageportfölj hör ihop. 1963.
Weiss, Peter. DIAGNOS. Andra upplagan. 1968. (OBS! Till andra upplagan hör inga collage…).
Weiss, Peter. VANDRING FÖR TRE RÖSTER. 1964. Bil.: Reklamblad för förlagets Poundutgivning.
Weiss, Peter. BRÄNNPUNKT. Första upplagan. 1964.
Weiss, Peter. BRÄNNPUNKT. Andra upplagan. 1968.
Weiss, Peter. JEAN PAUL MARAT FÖRFÖLJD OCH… Första upplagan. 1965.

Weiss, Peter. JEAN PAUL MARAT FÖRFÖLJD OCH… Andra upplagan. 1970.
Weiss, Peter. RANNSAKNINGEN. 1965.
Weiss, Peter. SÅNGEN OM SKRÅPUKEN. 1967.
Weiss, Peter. NATT MED GÄSTER. 1967.
Weiss, Peter. DISKURS ÖVER DET LÅNGVARIGA BEFRIELSEKRIGET I VIETNAM… 1968. Bil.: "Friheten vinns där kampen står…".
Weiss, Peter. RAPPORTER. 1968.

Weiss, Peter. NOTISER OM DET KULTURELLA LIVET I DEMOKRATISKA REPUBLIKEN VIET NAM. 1969.
Weiss, Peter. TROTSKIJ I EXIL. 1970.
Weiss, Peter / Palmstierna, Gunilla. RAPPORT OM FÖRENTA STATERNAS FÖRSTÄRKTA ANGREPP… 1968.
Vieira, Luandino. DOMINGOS XAVIER / LUCAS MATESO. 1976.
Vieira, Luandino. LUUANDA. TRE BERÄTTELSER. 1977.
Wijkmark, Carl-Henning. PÅ FLYKT UNDAN MINA LANDSMÄN. 1976.
Wijkmark, Carl-Henning. RÖTT OCH SVART. 1976.
Wijkmark, Carl-Henning. DEN MODERNA DÖDEN. 1978.
Wijkmark, Carl-Henning. DEN MODERNE DØD. Dansk upplaga. Corsarens forlag. 1979.
Wijkmark, Carl-Henning. DER MODERNE TOD. Tysk upplaga. Verlag Bo Cavefors. 1979. Aldrig utgiven.

Wijkmark, Carl-Henning. DIE JÄGER VON KARINHALL. 1979.
Vilhjalmsson, Thor. FORT FORT, SA FÅGELN. 1976.
Vilhjalmsson, Thor. MÅNSKÄRA. 1977.

Williams, William Carlos. DIKTER. 1974.
Williams, William Carlos. MEDICINEN, AMERIKA OCH DIKTEN. 1976.
Wilson, Colin. NYA FRÅGESTÄLLNINGAR INOM PSYKOLOGIN. MASLOW OCH DEN POST-FREUDIANSKA REVOLUTIONEN. 1974.
Winberg, Christer. FOLKÖKNING OCH PROLETARISERING. 1977.
Vinde, Victor. DE GAULLE OCH FRANKRIKE. 1962. Bil.: Upprop och inbetalningskort för hjälp åt algerier.
Virdhall, Ingemar. FRÅN ÅRSTID TILL ÅRSTID. 1961.
Wistrand, Pär. KER MEN. 1966.
Wistrand, Pär. GROPAR BAGATELLER. 1968.
Wistrand, Pär. TIDSKRIFT. 1976.
Wizelius, Tore / Nyberg, Gösta. HEJ OCH VÄLKOMMEN - BORDE GRANNARNA SÄGA. 1980.
VOX XII. 1973.
VOX XIII. 1974.

VOX XIV. 1976.
Yrlid, Rolf. TIDSBILDER. 1975.
Yrlid, Rolf. PROJEKT INDISK BY. 1976.
Zennström, Per-Olov. KOMMUNISTISK KRITIK, DEL I. 1975.
Zennström, Per-Olov. KOMMUNISTISK KRITIK, DEL II. 1975.
Zennström, Per-Olov. Z:S BEKÄNNELSER. DEL I. 1977.

Zennström, Per-Olov. Z:S BEKÄNNELSER. DEL II. 1977.
Zennström, Per-Olov. ERNST JOSEPHSON. 1978.
Öhrn, Bertil. RESA I VARDAGSMARK. 1976.
Öijer, Bruno K. C/O NIGHT. 1976.
Öijer, Bruno K. CHIVAS REGAL. 1978.
ÖPPNA BREV TILL OLOF PALME. EN ANTOLOGI KRING KÄRNKRAFTSPROBLEMET. Red. Ann Margret Dahlquist-Ljungberg. 1974.
Östergren, Jan. INTERVALLER & REPRISER. 1973.
Östergren, Jan. BOEING 707 OCH ANDRA DIKTER. 1974.
Östergren, Jan. REGNMAKARE. 1975.
Östergren, Jan. INDIANSOMMAR. 1976.

Östergren, Jan. SVAVEL MOT DITT HJÄRTAS PLÅN. 1977.
Östergren, Jan. TRAVERS MELLAN ORDPRAKT OCH FÖRFALL… 1981.

No comments: