31.3.10

WAISTCOATPOCKETBOOKS / WESTCOASTPOCKETBOOKS

PRODUKTFÖRTECKNING
Perioden 98.11.14 - 00.12.15
waistcoatpocketbooks
westcoastpocketbooks
Bo I.Cavefors

[Introduktion: Upplagorna är 5 - 10 exemplar, i allmänhet. Undantag förekommer. Samtliga är tryckta på datorprinter (HP), handvikta, handklistrade, osv. Artist books.]

A = format 150x105 mm.
B = format 210x105 mm.
C = format 210x150 mm.
Övriga format anges i mm vid respektive titel.

B.I.C. = Bo I.Cavefors.Advent
Andra söndagen i advent. Evangelium enligt Markus 1:1-8. 4 s. A.

Tredje söndagen i advent. Paulus första brev till Tessalonikerna, 5:16-28. 4 s. A.

Fjärde söndagen i advent. Paulus brev till Romarna, 16:25-27. 4 s. A.

Apostoliska Trosbekännelsen. Ill. 4 s. C.


Jacob Balde SJ
Till Maria Himmelsfärdsmässa / Till Det Romerska Rikets Örn / Till Simon Lavendula / Några kommenterar till tre dikter av Jacob Balde SJ. Tolkningar från latin av B.I.C. Ill. 4 delar/16 s. A.Bo I. Cavefors
Herre. Dikt. Ill. Dubbelvikt blad 150x70.
Samma som ovan men i format A samt med annan illustration.
Samma som ovan men i format A samt med julkorts-ill.

Liten bönbok till Guds Större Ära. Ill. 8 s. 105x75.

Emanuel Swedenborgs änglar & Bengt Anderbergs släktingar. Ill. 16 s. A.

Provokatören. Friedrich Spee von Langenfeld SJ och kampen mot häxprocesserna. Ill. 16 s. A. Samma som ovan men med annat omslag.

Tuggade Hitler mattor eller Wrigleys? Ill. 8 s. A.

På Grassfronten intet nytt… 8 s. A.

Om Nobelpristagaren Günter Grass. Ill. 12 s. A.
Samma som ovan men numrerad upplaga i 6 ex.

Frihetens Perspektiv. Ignatius av Loyola. Ill. 12 s. A.
Samma som ovan men numrerad upplaga 12 ex.

Det är synd och bikt. 12 s. A.

Bön till Ignatius av Loyola. Ill. Dubbelvikt blad 105x140.

Samurajens etik och estetik. Ill. 12 s. A. Bilaga: Claudio Magris etik och estetik. 4 s. A.

Kronprins Rudolf på resa i Orienten. Ill. 2 delar/24 s. 110x105.

Geniet Wilhelm Waiblinger. Ill. 2 delar/24 s. B. Lyxförpackning.

…og araberdrengens glatte hud… Ill. 2 delar/16 s. B. Lyxutgåva i lyxförpackning. Även numrerad upplaga 12 ex.

Dödens livslogik. Kristendomen och självmordet. Ill. 3 delar/36 s. B. Lyxutgåva.

Jean Cocteau på kur i Baden-Baden. Ill. av J.C. 2 delar/24 s. B. Lyxutgåva.

T.E.Lawrence. Det Heliga Arabiens befriare. Ill. 2 delar/24 s. 190x105. Lyxutgåva.

Korset och smärta. Ill. 3 delar/36 s. A.

Caravaggio. Ill. 2 delar/24 s. A.

Tre texter om bögestetik. Ill. 3 delar/32 s. A.

Tre texter om bögestetik. Samma text som ovan men i annat utförande: Ill. 3 delar/18 s. B. Lyxutgåva i lyxförpackning.

Niccolò Vulcano / Georges Bernanos / Kristen Poesi. Ill. 3 delar/ 40 s. A.

Helvetet. 3 delar/36 s. A.

August von Platen. Ill. 3 delar/36 s. A.

Paul Cézanne. Ill. 3 delar/36 s. A.

Martyren Sebastian, Yukio Mishima och Géricaults nietzscheanska hästar. Ill. 3 delar/36 s. A.


Jesuiter

Pedro Arrupe SJ

Om att vara trovärdig genom handlingens vittnesbörd. Översättning av Ingegerd Friberg. Ill. 4 s. A.

Till ungdomar om den nya människan. Översättning av Ingegerd Friberg. Ill. A4-ark.

Till ungdomar om den nya människan. Samma text som ovan men andra ill. C.

Smärta och lidande i Hiroshima. Översättning av Ingegerd Friberg. 8 s. A.

Om och till ungdomar. Översättning av Ingegerd Friberg.. Ill. 12 s. A.

Vårt uppdrag! Översättning av Ingegerd Friberg. Ill. 8 s. A.

Min tes lyder: Evangelisering… Översättning av Ingegerd Friberg. 4 s. C.


Jacob Balde SJ
Till Maria Himmelsfärdsmässa. Tolkning från latin av B.I.C. Ill. 4 s. A. Se även under Jacob Balde SJ, s.1.


Daniel Berrigan SJ
se: Gerard Manley Hopkins


Jean-Pierre de Caussade SJ
Om överlåtelsens dygd. Översättning av Benkt Stolpe. Ill. 4 s. A.

Gud ombesörjer att själar som… Översättning av Benkt Stolpe. Ill. 4 s. A.


Gerard Manley Hopkins SJ
Thou Are Indeed Just, Lord (Hopkins) / Tulips In The Prison Yard (Berrigan). Ill. 4 s. A

Du är sannerligen rättvis, Herre (Hopkins)(Översättning av B.I.C.) / Finnigans stad (En Kartusian). (Översättning av B.I.C.) ll. 4 s. 155x150.


Ignatius av Loyola
Sic Deo Fide. Dikter och böner. Ill. Bilaga till Tidskriften Paulus. Ej reproducerbar. 16 s. 105x75.

Sic Deo Fide. Dikter och böner. Annorlunda illustrerad än ovanstående edition. 16 s. 105x75.

Brev till Francisco de Xavier 31.1.1552. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Om ett sunt val för uppnående av kärlek. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Om att lovprisa och förhärliga Herren vår Gud. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Om att träffa ett val. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Om generalbikt och om tjänst hos Alltets Högste Herre. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Om dödssynder och självrannsakan. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Få människor anar vad Gud… Ill. 2 s. C.

Vi bör inte tala så vidlyftigt… Ill. 2 s. C.


Carlo Maria Martini SJ
Den Helige Paulus Bekännelser. Betraktelser. Översättning av B.I.C. 19 brev/152 s. C.

Om Ödmjukhet. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Inför år 2000. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Om den fundamentala synden. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Die Worte des Auferstandenen. Ur ICH MACHE EUCH ZU MENSCHENFISCHERN (Verlag Bo Cavefors, Zürich). Ill. A4-ark.Karl Rahner SJ
Ignatius av Loyola om Kyrklighet. Översättning av Catharina B. Broomé. Ill. 6 A4-sidor.

Ignatius av Loyola om Kyrklighet. Samma text som ovanstående, men ej ill, C.

Ignatius av Loyola om Guds böjelse till världen. Översättning av Catharina B. Broomé. Ill. 3 A4-sidor.

Ignatius av Loyola om Guds böjelse till världen. Samma text som ovan. Ill. 4 s. A.

Ignatius av Loyola om Omedelbar Gudserfar-enhet. Översättning av Catharina B. Broomé. Ill. Konstrikt vikt A4-ark.

Jag tror på Den Helige Ande. Bön. Konstrikt vikt halvt A4-ark.Friedrich Spee von Langenfeld SJ
O Koenigin! Gnadigste Fraw. Ill. 4 s. A


Kartusianer
En Kartusian. [
Samtliga dikter i tolkning från engelska av B.I.C.]
Dikter. Ill. av Författaren. 8 delar/120 s.

Den Grymma Fredagen. Ill. av förf. 4 s. A.

Den Grymma Fredagen. Dikt. Ill. 8 s. 225x105.

Dikter 1991-1999. Ill. av förf. 12 s. A.

4 dikter. Ill. 8 s - utvikningsblad. A.

Bloddränkta städer och 4 andra dikter. Ill. 8 s. A.

Taxi! Taxi! Kör mig till en annan stad. Dikter. Ill. 12 s. A.

Taxi! Taxi! Kör mig till en annan stad! / Vart tar solnedgångarna vägen? 2 dikter. Ill. 155x150.

Den Gode Herden och 7 andra dikter. Ill. 12 s. A.

5 dikter. 8 s. A.

3 dikter. Ill. 8 s. - utvikningsblad. A.

Finnigans stad och 3 andra dikter 1991-1999. 4Ill. 8 s. A.

Sulamiten, Englands Sista Ros och 5 andra dikter. Ill. av förf. 12 s. A.

Peter Vagabonden. Dikt. 4 s. A.

Djävulens håla. Dikt. 4 s. A.

Olivträdet. Dikt. 4 s. A.

Sulamiten. Dikt. Ill. av förf. 4 s. A.

Dödsruna. Dikt. Ill. 4 s. A.

Den engelske martyren. Dikt. 4 s. A.

Den gode Herden. Dikt. Ill. 4 s. A.

Helleborus Niger. Dikt. 4 s. A.

Stilla dagar i Sussex. Livet och det outsägbara. Dikter. 4 s. A.

Bloddränkta städer. Dikt. 4 s. A.

Två dikter. Ill. Konstruktivt vikt A4-ark.

Tornfalken. Dikt. Ill. 4 s. A.

Om smärta. Tre dikter. Ill. av förf. 4 s. A.

Torvbrasan och Den grymma fredagen. 2 dikter. Ill. 4 s. A.

Barfota på stranden / New York vid gryningen / Tystad till tystnad. 3 dikter. Ill. 4 s. A.

Savage Friday. Poem. Ill. Dubelvikt A4-ark.

The English Martyr. Poem. Ill. 4 s. 223x105.

The Wound of Love. 12 s. A.


Kartusianska klassiker.
Se Gud! Kartusianmunkar beskriver kontemplationens väg. Översättning av B.I.C. 12 delar/144 s. A.

Kartusianer om Jesus - som förenar oss med Fadern. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Kartusianer om Guds kärlek till människorna. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Kartusianer om Kärlekens Gud. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Kartusianer om Maria - Den Helige Andes Tjänarinna. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Kartusianer om hjärtats renhet. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Kartusianer om den ödmjukes bön. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Kartusianer om Jesus - väg, sanning, liv. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s

Kartusianer om eukaristi. Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Kartusianer om Guds kärlek och om kontempla-tionens väg. Översättning av B.I.C. Konstrikt vikt A4-ark.

Den Helige Bruno. Finns det någonting som är bättre än Gud? Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A.

Augustin Guillerand. "Se, jag är Herrens tjänar-inna". Översättning av B.I.C. Ill. 4 s. A. Innehåller även "Hell Dig Maria" på polska, Zdrava Marija.


Övrigt
Från Fjärran Länder
Daggdroppar under Kärleksnatten / Om jag faller i striden… Dikter, prosa och aforismer i tolkning från tyska av B.I.C. Ill. 2 delar/20 s. A.

Kina
Att stå på flodbädden / Molnen är tunna / Himlens fåglar. Tolkningar från tyska, engelska och ryska av B.I.C. Ill. 3 delar/32 s. A.

Diverse

Herrens bön

Fader vår… / Kristi Ande / Hell Dig Maria / Den Apostoliska Trosbekännelsen. Ill. 4 s. C.

Maria. Maria. Som lön för din hängivna tro… Ill. 4 s. A.
Hell Dig, O Drottning… Ill. 4 s. C.

Agostin Rëbeku / Thimi Mitko.
Vid bordet med min svärdotters bröllopsgäster / Svek. Tolkningar från albanska av B.I.C. Ill . 4 s. A.


Dumitru Staniloae. Prayer and Holiness. Forgiveness and the Renewal of the Church. 8 s. B.

Se Gud!

Böner, dikter & Den Apostoliska Trosbekän-nelsen. Ill. 12 s. A.

Wait a While,,, …if after Church… Ill. 4 s. A.
Samma text men 2 s. 290x104.


Tidskriften Paulus
6 nr 1999-2000. A4-format i plastbox.
105 numrerade ex. Slut - kan ej reproduceras.
Redaktör: B.I.C.TILLÄGG
Jesuiter
Ignatius av Loyola
Tre Böner. Ill. 4 s. 52x75 mm.
Pedro Arrupe SJ Trovärdig genom handlingens vittnesbörd. 4s. 190x100 mm.

Kartusianer
Guigo II
Om Bönens roll. Ill. 8 s. 190x100 mm.

Bo I.Cavefors
Karl Rahner och trons bokslut. Ill. 12 s. B.
Alois Musil alias Shejk Musa Eben Nemsa ar-Ruejli alias Musil von Arabien. Ill. 2 delar/24 s. 106x103.
Robert Musils Mannen utan egenskaper. Ill. 14 s. 140x100.
Dadalogi och dadalogik à la Hugo Ball. Ill. 2 delar/20 s. B.
Pier Paolo Pasolini. Ill. 4 delar/48 s. 220x115.
Jan finner Guldpudran / Jan bland araber och vita / Jan på Grönkulla. 3 berättelser för pojkar nu i 1 volym. 12 s. 160x100.
Mitt möte med en köpenhamnska. 12 s. 105x100.
Fröken Nilsson och Lars Norén. 12 s. / 105x100.
Valpen spränger kopplet. 12 s. / 105x100.
Valpen kastar masken 16 s / 105x100.
Valpen landar i djungeln 16 s. / 105x100
Opus Dei / Expressen / Katolskt Magasin 12 s. / 210x100
Julbetraktelse 2000 Ill. 4s. A.


Övrigt
Himmligt & undergrund. Ett antal historier… Översättning av B.I.C. Ill. 12 s. + fickbox. 106x53 resp. 112x80.
Ave Maris Stella. Med noter. Text och introduktion på latin. 4s. 190x100.


Pressläggning [...av den Katalog som denna förteckning haft som förlaga...] 2000.12.15.

No comments: