31.3.10

F - I

Fadeev, Aleksandr. FÖRINTELSE. 1971.
Fagerström, Allan. TRO MIG. 1978.
Falck, Peter. REPLIKER. 1978.
Falkman, Kaj. KURIRSÄCKEN. HANDBOJA OCH FÄRDBILJETT. 1972.
Falkman, Kaj. ROBOTEN OCH MENINGEN. 1974.
Falkman, Kaj. ROBOTS AND MEANING. Manuskript till översättning till engelska av ROBOTEN OCH MENINGEN.
FANTASTIKA. Lars Bjurman/Ragnar von Holten. FÖRSTA UPPLAGAN. 1964.
FANTASTIKA. Lars Bjurman/Ragnar von Holten. ANDRA UPPLAGAN. 1974.
Ferlinghetti, Lawrence. SJÄLENS CIRCUS. 1976.
Fernbach, David. MARX OCH POLITIKEN: TEORI OCH PRAKTIK. 1977.
Fichant, Michel / Pécheuz, Michel. OM VETENSKAPERNAS HISTORIA. 1971.
Fienburgh, Wilfred. I STÄLLET FÖR KÄRLEK. 1960.
Forssell, Lars. TEATER. VOL. I. 1977.
Forssell, Lars. TEATER. VOL. II. 1977.
Forssell, Lars. HAREN OCH VRÅKEN. 1978.
Forser, Tomas / Tjäder, Per Arne. TREDJE STÅNDPUNKTEN. 1972.
Foucault, Michel. VETANDETS ARKEOLOGI. 1972.
Frank, André Gunder. KAPITALISM OCH UNDERUTVECKLING I LATINAMERIKA. FÖRSTA UPPLAGAN. 1970.
Frank, André Gunder. KAPITALISM OCH UNDERUTVECKLING I LATINAMERIKA. ANDRA UPPLAGAN. 1977.
Fredriksson, Gunnar. DET POLITISKA SPRÅKET. FÖRSTA UPPLAGAN. 1962.
Fredriksson, Gunnar. DET POLITISKA SPRÅKET. ANDRA UPPLAGAN. 1963.
Fredriksson, Gunnar. DET POLITISKA SPRÅKET. TREDJE UPPLAGAN. 1966.
Fredriksson, Gunnar. DET POLITISKA SPRÅKET. FJÄRDE UTÖKADE UPPLAGAN. 1969.
Fredriksson, Gunnar. DET POLITISKA SPRÅKET. FEMTE UTÖKADE UPPLAGAN. 1972.
Fredriksson, Gunnar. DET POLITISKA SPRÅKET. FEMTE UTÖKADE UPPLAGAN, ANDRA TRYCKNINGEN. 1974.
Fredriksson, Ingrid / Themptander, Christer. AMERIKANA. I ODJURETS BUK. 1976.
FRÅN SKP TILL VPK. Antologi redigerad av Sven E. Olsson. 1976.
Furhoff, Lars. KOMMUNAL SKENDEMOKRATI? 1961.
Furhoff, Lars. MAKTEN ÖVER MEDIERNA. 1974.
Fylkeson, Eric. MASKINERNA SKA DÖ. 1974.

- " - . Stencilerad utgåva producerad av författaren, innan den tryckta versionen färdigställdes.
Fylkeson, Eric. DANDY. 1975. BLANKT OMSLAG.

- " - . MATT OMSLAG.
Fylkeson, Eric. SKULD. 1978.
Fylkeson, Eric / Söder, Per-Eric / Öijer, Bruno K. MOT ALLA ODDS. 1977.
Fylkeson, Eric. AVBÖN. 1978.
Fylkeson, Eric (red.). UTAN TITEL. Holger Carlsson Bellman / Paul Fried / Gunnar Lundkvist / Anders Norell. 1976
Gaines, Ernest J. MISS JANE PITTMANS SJÄLVBIOGRAFI. 1975.
Gaines, Ernest J. EN LÅNG DAG I NOVEMBER. 1976.
Gobetti, Ada. PARTISANDAGBOK. 1981.
Gontjarov, Ivan. BRÅDDJUPET. 1977.
Gorey, Edward. GIFTSKÅPET. 3 TITLAR I BOX / DET OLYCKLIGA BARNET, VÄSTRA FLYGELN, KLUMPERUMP. 1965.
Gorz, André. FÖRRÄDAREN. 1969.
de Graaf, Frederik. SAME ÄTNAM. 1974.
Gramsci, Antonio. EN KOLLEKTIV INTELLEKTUELL. 1967.
Granlid, Hans. HENRY MILLERS MOTSÄGELSER. 1969.
Grate, Erik. BARBARISKA LANDSKAP. 1976.
Gredell, Gunnar E. TRÄDET I KRONANS STAM. 1974.

Guevara, Ernesto Che. GERILLAKRIG. 1968.
Gummesson, Ola / Johansson, Bengt A.W. FOLKSTYRETS VILLKOR. 1963.
Gunnarson, Gunnar. DIKTEN OCH DEMONERNA. 1969.
Gunnarson, Gunnar. GEORG LUKACS. 1969.
Gunnarson, Gunnar. PARISKOMMUNEN 1871. 1971.
Guttorp, Peter / Löfström, Tomas. PRESIDENT DE HUSLUND. 1978.
Hagberg, Hilding. RÖD BOK OM SVART TID. 1966.
Hagberg, Hilding. I MARX-LENINS ANDA. 1968.
Hedin, Benkt-Erik. SOM ANSIKTEN LANDSKAP. 1961.
Hedin, Benkt-Erik. BROTTYTOR. Hft. 1963.
Hedin, Benkt-Erik. BROTTYTOR. Inb. Numrerad upplaga. Med origInallinoleumsnitt av Richard Kjöllerström. 1963.
Hedin, Benkt-Erik. SPÅR. 1963.
Hedin, Benkt-Erik. EFTER TYSTNAD. 1971.
Hedin, Benkt-Erik. TILLSAMMANS. 17 ENKLA DIKTER. Stencil.
Hedin, Benkt-Erik. DIKTER TILLSAMMANS. Första upplagan. 1972.
Hedin, Benkt-Erik. DIKTER TILLSAMMANS. Andra upplagan. 1973.
Hedin, Benkt-Erik. DIKTER TILLSAMMANS. Tredje upplagan. 1975.
Hedin, Benkt-Erik. DIKTER TILLSAMMANS. Fjärde upplagan 1980.
Hedin, Benkt-Erik. DIKT VI HAR SAMMEN. Norsk upplaga. Tiden norsk forlag. 1975.
Hedin, Benkt-Erik. FAELLES DIGTE. Dansk upplaga. Borgen. 1973.
Hedin, Benkt-Erik. VI OCH VÅR VÄRLD. TEXTER TILL DIKTER PÅ TECKENSPRÅK. ?????
Hedin, Benkt-Erik. DIKT. Särtryck ur ILLUSTRATION (Sune Nordgren). Numrerad upplaga. 1976.
Hedin, Benkt-Erik. JAG MÅSTE TALA TYDLIGT. 1975.
Hedin, Benkt-Erik. KÄRLEKSFÖRKLARINGAR. 1978.
Hedvall, Anders. DAGBOK FRÅN DANMARK. 1969.
Heinesen, Jens Pauli. VÅGORNA RULLAR MOT STRANDEN. 1975.
Hellquist, Laila. HERR P:S KÄRLEK. 1974.
Henningsson, Ronney. FÅGLAR MED ELLER UTAN. 1967.
Henningsson, Ronney. TILLSAMMANS ÄR VI INTE. 1974.
Henrikson, Thomas. ROMANTIK OCH MARXISM. 1971.
Henschen, Helena / Ohrlander, Gunnar / Tjernberg, Ove. N.J.A. Första upplagan. 1969.
Henschen, Helena / Ohrlander, Gunnar / Tjernberg, Ove. N.J.A. Andra upplagan. 1969. Bilaga: Program till "Nils Johan Andersson", NJA-pjäsen. Dramaten Lilla scenen.
Henschen, Helena / Ohrlander, Gunnar / Tjernberg, Ove. PROTESTSTÜCKE. Volk und Welt, Berlin. 1972.
Henschen, Helena / Ohrlander, Gunnar / Tjernberg, Ove. EL MODELO SUECO DE LA EXPLOTACION. Grijalbo, Barcelona. 1976.
Henschen, Helena / Ohrlander, Gunnar / Tjernberg, Ove. NJAGRUPPEN. HÖR UPP ALLT FOLK. LP-skiva.
Hermelin, Eric. PERSISKA ANTOLOGIN. Första upplagan. 1976.
Hermelin, Eric. PERSISKA ANTOLOGIN. Andra upplagan (Förlaget Näktergalen). 1986.
Hertz, Anselm. DOMINIKUS OCH DOMINIKANERNA. 1982.
Heyman, Viveka (Övers.) JESAJAS BOK. 1977.
Heyman, Viveka (Övers.) SAMULES BOK. 1977.
Hillersberg, Lars. FÖRSTA ANDRA TREDJE. 1976.

Hillersberg, Lars. RYSKA REVOLUTIONEN. 1977.
Holan, Vladimir. NATT MED HAMLET. 1969.
Holan, Vladimir. DRÖMMEN. 1970.
Holm, Hans Axel. SVENSKA BILDER. 1963.
Holm, Ingvar / Hagnell, Viveka / Rasch, Jane. KULTUR MODELL HOLSTEBRO. 1976.
Holm, Ingvar. ROMAN BLIR FILM. 1975.
Holmes, John Clellon. HORNET. Hft. 1961.
Holmes, John Clellon. HORNET. Inb. 1961.
von Holten, Ragnar. JOLIFANTO BAMBLA. 1976.
Von Holten, Ragnar.JOLIFANTO BAMBLA. Med signerad ill. av Bernard Child. 1976.
Hudson, Stephen. TONY. 1960.
Hultén, Britt. KULTURTIDSKRIFTER PÅ 30-TALET. 1977.
Hydén, Göran. POLITIK OCH SAMHÄLLE I AFRIKA. Första upplagan. 1967.
Hydén, Göran. POLITIK OCH SAMHÄLLE I AFRIKA. Andra upplagan. 1969.
Hydén, Göran. POLITIK OCH SAMHÄLLE I AFRIKA. Tredje upplagan. 1972.
Hydén, Göran. SOCIALISM OCH SAMHÄLLSUTVECKLING I TANZANIA. 1972.
Hännestrand, Bo. ETT SVENSKT CAMELOT? PROTESTERANDE GRUPPER OCH MILITÄR FORSKNING. 1974.
Iliste, Ivo. LERGODS. 1975.
ILLUSTRATION. BERTIL LUNDBERG. 1974.
ILLUSTRATION. SUNE NORDGREN. 1976.
IMPERIALISM OCH MULTINATIONELLA FÖRETAG. Red. Kent Lindkvist. 1977.
Ingarden, Roman. DET LITTERÄRA KONSTVERKET. 1976.

No comments: